Nybodahöjden 1 | 769602-0739
26 mar 2020

Datum för årsstämma 2020 Brf Nybodahöjden 1

Av Peter Engström | 2020-03-26 16:41


Tid: Onsdag 27 maj 2020, kl 19:00
Plats: Garaget, kortsidan av hus 2

Årsstämmo handlingar kommer delas ut senare.

26 mar 2020

Datum för Städdag 2020 Brf Nybodahöjden 1

Av Peter Engström | 2020-03-26 16:38


Tid: Lördagen 25 april 2020, kl 10.00

Plats: Samling utanför Styrelserum, Hus 2

11 mar 2020

Eldebiteringar

Av Peter Engström | 2020-03-11 19:49

Vår förening har väldigt länge debiterat samma pris per kWh. Men vi behöver nu justera dessa. Elpriserna har gått upp och tidigare har vi kunnat täcka detta med andra kostnadsbesparingar. Detta är inte längre möjligt föreningen går med för stort underskott för elen. Eftersom priserna inte höjts på väldigt länge så höjningen markant, ca 70%. Detta påverkar efterdebiteringarna för 2019 som ni kommer få på nästa månadsfaktura samt nya debiteringar för 2020. Styrelsen jobbar givetvis för att sänka elkostnaderna.

2 feb 2020

Ny Fastighetsförvaltare from 1 februari

Av Peter Engström | 2020-02-02 11:29

Styrelsen har beslutat att avsluta fastighetskötselsavtalet med Allgranth.

Från den 1 februari 2020 så kommer Storholmen Förvaltning att sköta felanmälan och Fastighetsskötsel åt vår förening.

Alla fastighetsrelaterade ärenden kan anmälan på www.storholmendirekt.se alt 0771-786746. De nås Måndag-Fredag mellan 07.00-21.00.

För akuta åtgärder så kvarstår avtal med Dygnets Fastighetsjour. Ni når dessa på 08-187000.

Storholmen Förvaltning och Dygnets Fastighetsjour följer våra stadgar och avgör vem som är ansvarig för kostnad av åtgärd.

15 dec 2019

Uppdatering Underhållsarbeten

Av Peter Engström | 2019-12-15 12:13

Arbetet med byte av ventilationsfläktar och termostater är nästan färdigt nu. 3 st lgh återstår där vi inte fått kontakt med med boende eller av annan anledning inte kunnat byta dessa. Vi återkommer till dessa efter helgerna.

Golvvärme entreprenören har även de gått igenom nästan alla lgh. 6 st lgh återstår. Ställdon och tilloppsventiler behöver bytas i några lgh. Det är högsäsong för entreprenören av förklarliga skäl så detta återkommer vi med efter helgerna också. I summering så kan konstateras att golvvärme temperaturen (trägolv) ligger mellan 20-24 grader i samtliga lgh. Detta kan upplevas som något svalare som rumstemperatur, speciellt vid minusgrader utomhus. Vi har höjt värmekurvorna igen. Vi utesluter inte besök igen då nästa steg är att se över flödesinställningar.