13 apr 2022

Vårstädning lördag 23 april kl 10-12

2022-04-13 18:42

Nu är det dags att hjälpa våren på traven och röja undan vinterns grus och skräp. Så, för allas vår trivsel och goda grannskap behöver vi hjälpas åt och göra en insats med de gemensamma ytorna både inom- och utomhus. 

Vi samlas husvis vid respektive återvinningsrum kl 10.00 och fördelar arbetsuppgifter. 

Klockan 12.00 bryter vi upp och samlas på gräsmattan framför hus 2 för gemensam grillning. Vi i styrelsen ser till att det finns att äta och dricka.

Nya filter till ventilationssystemet finns att hämta i samband med grillningen.

Välkomna!

Utöver det som görs vid de gemensamma städdagarna ligger det i medlems löpande skötselansvar att tillsammans med närmsta grannar rensa ogräs i grusgångar, hålla stenläggningar framför husen fria från ogräs och mossa liksom att ta hand om buskar och planeringar framför husen. 

6 apr 2022
Kallelse till årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

2022-04-06 08:46

Årsstämman kommer som tidigare meddelats att hållas genom poströstning utan närvaro onsdag 18 maj 2022.

Stämmohandlingar publiceras nedan vartefter de blir klara. Kallelse och förslag till dagordning delas även ut i brevlådor. 

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 20 april. Formulär för poströstning delas ut i brevlådor när tid för motioner passerat och de behandlats av styrelsen. 


PS Visste du att du kan ta del av föreningens webbplats och nyheter i mobilen genom appen Min Brf?

Ladda ner, uppge adressen www.brftorget.se/nybodahojden och aktivera pushnotiser om du vill meddelas när styrelsen publicerat en nyhet.

23 mar 2022

Information från styrelsen

2022-03-23 22:45

Så härligt att våren är här, om än det utlovas minusgrader nästa vecka. 

Vi i styrelsen vill kort informera om vad som pågår och lite vad vi har framför oss.

Grusgången framför hus 2 har blivit illa behandlad vid snöröjning i vinter. Vår styrelse och samfällighetens styrelse kommer att ha en avstämning med entreprenören för återställning efter vintern.

Armaturerna (pollarna) framför hus 2 är skadade och ska ersättas. Nya är beställda och kommer att installeras när tjälen gått ur marken.

Uppföljning av OVK och åtgärder styrelsen ansvarar för (bl a rengöring av frånluftskanaler) har dragit ut på tiden. Upphandling pågår. Vi återkommer med mer information då entreprenören kommer att behöva åtkomst till samtliga lägenheter.  

Avstämning av elförbrukning för 2021 har av oklar anledning inte kommit med i avierna för kvartal 2. SBC är kontaktade för att utreda ärendet.

Då många fler medlemmar gjort sin röst hörd vid de föreningsstämmor vi hållit genom poströstning har vi beslutat att genomföra även årets stämma genom poströstning utan fysisk närvaro. Datum för stämma är 18 maj. Kallelse och övriga handlingar distribueras genom e-post och publiceras på vår webbplats.

Stämma innebär ju också att en ny styrelse ska väljas. Valberedningen, Anne-Marie Gustavsson och Irene Rikkinen, söker nya ledamöter och suppleanter. Intresseanmälan och frågor om styrelsearbetet kan ställas till styrelsen@nybodahojden.se

Sist men inte minst, 23 april är det dags för vårens städdag. Vi räknar med att alla går man ur huse och hjälps åt att vårfixa våra gemensamma ytor och utrymmen, både ute och inne. Kl 10 träffas vi husvis utanför respektive soprum. Kl 12 bryter vi arbetet och samlas på gräsmattan framför hus 2 och grillar. Varmt välkomna!

16 feb 2022

Elavläsning

2022-02-16 22:44

Det har knappast undgått någon att elpriserna generellt har ökat. Så även för oss. 

Vid avräkning av faktisk elförbrukning 2021 justeras priset från 1,10 kr per kWh till 1,43 kr. Avstämningen mot den preliminära debiteringen kommer som vanligt med månadsavgiften för kvartal 2.  

Några hushåll har inte lämnat in sin elavläsning. För er baseras avräkningen på föregående års förbrukning och justeras vid kommande avräkning i januari 2023. 

6 feb 2022
Brevlåda

Brevlåda

2022-02-06 15:21

Styrelsen har nu en egen brevlåda. 

Den mesta post som skickas och tas emot är digital men stundvis finns behov av fysisk brevlåda. Den finns i anslutning till styrelsens mötesrum på södra sidan om hus 2, mot Årstabergsvägen. 

Brevlådan vid nr 67  är åter för privat post. Vi tackar för lånet!.

Kalender
 • Städdag
  2022-10-15 10:00
 • Styrelsemöte
  2022-10-19
 • Styrelsemöte
  2022-11-16
 • Styrelsemöte
  2022-12-14
 • Styrelsemöte
  2023-01-18