28 aug 2022

Kommande underhåll

2022-08-28 11:33

Föreningens fastighet närmar sig 25 år vilket syns på sina håll.

Styrelsen har upphandlat projektledning av underhållsarbeten och tecknat avtal med Bengt Dahlgren Stockholm Projektledning AB. 

Arbete med inventering av underhållsbehov har påbörjats och kommer att följas av upphandling av entreprenörer, utförande och slutbesiktning. Planerade arbeten består i huvudsak av måleriarbeten utomhus, rengöring av glastak och åtgärder i garage. Mer information kommer. 

Trädvård

Föreningens träd behöver ses över och upphandling av trädtjänster pågår. Beskäring av fruktträd och lönnar framför husen förväntas kunna utföras under hösten.  

7 aug 2022

Kallelse till årsstämma 2022

2022-08-07 16:10

Årsstämman hålls genom poströstning utan närvaro onsdag 31 augusti 2022.

Stämmohandlingar publiceras nedan och bifogas i e-post till medlemmar. 

Kallelse, förslag till dagordning, inkomna motioner samt formulär för poströstning delas ut i brevlådor.

Poströst ska vara styrelsen till handa senast tisdag 30 augusti i medskickat kuvert eller som skannad bilaga (3 sidor) till styrelsen@nybodahojden.se. Poströst i kuvert lämnas i föreningens brevlåda på baksidan om hus 2 (mot Årstabergsvägen).

16 jun 2022

Gällande årsstämma

2022-06-16 21:37

Vi måste tyvärr meddela att årsstämman 29 juni måste skjutas fram.

Vår ekonomiske förvaltare SBC har inte levererat årsredovisning i tid till föreningens revisor vilket fått till följd att KPMG inte kunnat göra revisionen och tillse att revisionsberättelsen är tillgänglig för styrelse och medlemmar i dagsläget.

Styrelsen har av Bostadsrätterna rekommenderats att flytta fram årsstämman till efter sommaren trots att det strider mot stadgarnas 30 juni som sista dag för föreningsstämma. Bostadsrätterna har även meddelat att många föreningar drabbats av detta och därför kommer att hålla sina stämmor efter stadgebunden tid.

Vi har idag beslutat att flytta fram stämman till 31 augusti. Kallelse och tillhörande handlingar till årsstämma görs tillgängliga i början av augusti. 

Detta innebär också förlängd tid för valberedningens förslag till ny styrelse samt att sista dag att inkomma med motioner blir den 3 augusti.

Trevlig sommar,

styrelsen

14 jun 2022

Nycklar

2022-06-14 14:58

Ni som lämnat nycklar hos mig får gärna hämta dem., OVK:n är klar för den här gången.

Nybodaringen 51.

21 maj 2022

OVK - uppföljning och avslut

2022-05-21 13:27

Sköldmarks ventilation AB kommer den 7, 8 och 9 juni  för uppföljning av åtgärder och rensning av frånluftskanaler så att föreningen ska få godkänd OVK.

Alla bostadsrättshavare ska tillse att ventilationsdon och frånluftskanaler är lättåtkomliga. Alla behöver också rengöra köksfläkt och ventilationssystem inför besöket. 

De medlemmar som tidigare har informerats om anmärkningar vid OVK kommer att få dessa åtgärdade till egen eller föreningens bekostnad beroende på hos vem ansvaret ligger.

Om ni inte har möjlighet att vara hemma dessa dagar, lämnas nyckel till Pia Brockman, nr 51, senast 6 juni. Nycklar förvaras i säkerhetsskåp. 

För information om ventilationsanläggningen https://www.brftorget.se/nybodahojden/sidor/om-ditt-boende#V

För information om entreprenör https://skoldmarksventilation.se/