21 nov 2023

Viktig Uppdatering från Telia om Bredband och TV-tjänster

2023-11-21 09:22

För att få detaljerad information om nya förändringar, vänligen öppna den bifogade PDF-filen. I filen kommer ni att hitta:

  • Teknisk Support kontaktuppgifter: Information om hur du kontaktar Telias support för eventuella frågor eller problem under aktiveringsprocessen.
  • Serviceaktivering: Tydliga anvisningar för att aktivera din TV-tjänster.
  • Fakturering

Klicka här för att öppna PDF-filen