7 mar 2023
Renovering enligt underhållsplanen

Renovering enligt underhållsplanen

2023-03-07 13:34

Under våren kommer en större renovering att ske.
Det är en ganska omfattande renovering som finns med enligt underhållsplanen som finns för våra tre hus.

Denna renovering är planerad och pengar finns undanstoppade i en underhållsfond. 

Den avgiftshöjning som varit har inte med renoveringen att göra utan skedde pga. ökade omkostnader i samhället.
Vi kan dock inte garantera att vi behöver höja avgiften ytterligare under året för ökade omkostnader.

Nu under dagarna kommer det springa runt olika entreprenörer för kolla på husen och för att kunna lämna anbud. 

Vi hoppas kunna dra igång med arbetet i april.
Vi kommer informera fortlöpande innan, under och efter renoveringen.

Underhållsplanen innefattar bland annat:

  • Målning av fasad.
  • Lagning av fasader och socklar
  • Renovering av väggar och pelare i garage.
  • Målning och tvätt av samtliga balkonger.
  • Lagning av trasiga trappor.
  • Målning och lagning av alla trädetaljer.
  • Byte av belysning i garage, soprum och förråd.

Följ renoveringen här