24 maj 2023

Underhållsarbeten - start 29 maj

2023-05-24 13:37

Föreningen har tecknat avtal med H. Aronsson Byggnads AB för underhållsarbetet. 

Arbetet påbörjas redan på måndag 29 maj med etablering och montering av ställning på baksida om hus 2 (mot Årstabergsvägen). 

Vi återkommer med en detaljerad tidplan för det planerade arbetet inom kort, men vill redan nu påpeka att det alltid sker justeringar efter vägen och ber om allas förståelse och tålamod. Vi får i stöket glädjas åt hur fint det kommer att bli i vårt område när det är klart.

Entreprenören behöver full åtkomst till de ytor där arbete ska utföras. 

Du som bostadsrättshavare har ansvar för att:

Senast 4/6:
Ha tagit bort all växtlighet som kan hindra arbeten, dvs växtlighet utmed fasad, räcken, på balkonger, altaner, träspaljéer. 
Om hindrande växtlighet finns kvar efter detta datum kommer styrelsen ombesörja att den avlägsnas på bostadsrättshavares bekostnad. 

Föreningen kommer att ordna med bortforsling av växtlighet som tagits ned. Detta läggs i sopsäckar på gräsplätten nedanför Nybodaringen 38 (där vi brukar lägga trädgårdsavfall vid städdagarna). Bortforsling sker onsdag 14/6.

Tömma balkonger och uteplatser framsida
Tömma innebär att allt ska avlägsnas. Deadline för detta är:

12/6Hus 2Nr 4-34
13/6Hus 3Nr 3-33
25/6Hus 1Nr 51-81


Du som har garageplats ska senast 4/6 har tömt din plats. Parkeringsförbud råder i garaget under tiden arbetet utförs. 

   7 mar 2023
   Renovering enligt underhållsplanen

   Renovering enligt underhållsplanen

   2023-03-07 13:34

   Under våren kommer en större renovering att ske.
   Det är en ganska omfattande renovering som finns med enligt underhållsplanen som finns för våra tre hus.

   Denna renovering är planerad och pengar finns undanstoppade i en underhållsfond. 

   Den avgiftshöjning som varit har inte med renoveringen att göra utan skedde pga. ökade omkostnader i samhället.
   Vi kan dock inte garantera att vi behöver höja avgiften ytterligare under året för ökade omkostnader.

   Nu under dagarna kommer det springa runt olika entreprenörer för kolla på husen och för att kunna lämna anbud. 

   Vi hoppas kunna dra igång med arbetet i april.
   Vi kommer informera fortlöpande innan, under och efter renoveringen.

   Underhållsplanen innefattar bland annat:

   • Målning av fasad.
   • Lagning av fasader och socklar
   • Renovering av väggar och pelare i garage.
   • Målning och tvätt av samtliga balkonger.
   • Lagning av trasiga trappor.
   • Målning och lagning av alla trädetaljer.
   • Byte av belysning i garage, soprum och förråd.

   Följ renoveringen här

   23 feb 2023

   Trädbeskärning (uppdaterad)

   2023-02-23 20:00

   Nu har Torpets trädvård varit på plats och beskärt våra träd.

   Det var några träd som var lite skadade efter bland annat påkörningar av större bilar vid hus 2.
   Så undvik större bilar in på gården.

   Några träd har också blivit hobby beskärda och illa tilltygade.
   Så v
   i ber er att inte själva beskära träden, utan vi tar in experter för detta. 

   Torpet trädvård kommer tillbaka när löven börjar spricka ut för att se att arbetet blev bra och träden frodas. 
   Och förhoppningsvis kommer våra träd se ännu finare ut. 

   Va rädd om våra träd! De förgyller vårt område.

   7 feb 2023

   Elförbrukningsavläsning - sammanställning

   2023-02-07 09:26

   Hej,

   Nu har vi sammanställt elförbrukningsavläsning från samtliga lägenheter.

   Bra jobbat!

   Som alla är medvetna om har elpriset gått upp en del under 2022 och kommer även påverka oss.
   Nytt kilowattpris är 2,43 kr/kW, föregående år låg det på 1,43 kr/kW.

   Som bostadsrättsinnehavare preliminär debiteras du baserande på föregående års förbrukning.
   Nu när denna avläsning är gjord, görs en avstämning mellan preliminär och faktiskt förbrukning.
   Detta kommer justeras och delas upp på april och maj månadskostnad.

   Vi eventuellt ägarbyte av bostaden sker regleringen mellan den gamla och den nya ägaren.

   Du kommer få ett mejl inom några dagar med information om din avläsning.
   Har du inte mottagit något, hör av dig till styrelsen.

   Mvh Styrelsen

   20 dec 2022

   Från och med 1 januari träder två nya lagar i kraft

   2022-12-20 10:12

   Från och med 1 januari träder två lagar i kraft som berör boende och bostadsrättsföreningar.

   Bostadsrättslagen

   Nya bostadsrättslagen tar bland annat upp kravet om att styrelsen måste godkänna en renovering av din lägenhet.
   Tidigare har det endast krävts godkännande för ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas.
   Nu kommer det även gälla ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad och samt åtgärder som påverkar brandskyddet utgöra en väsentlig förändring av en lägenhet.
   Om du inte begär det så är det skäl för förverkande av din lägenhet.

   Läs mer hos SBC

   Matavfall

   2023 ska alla sortera ut matavfallet. Redan idag är det obligatoriskt för restauranger men från 1 januari 2023 blir det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.
   Matavfall är en viktig resurs, som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är värdefullt.
   Idag sorteras knappt 30 procent av det matavfall som vi stockholmare skapar. Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

   Kompostpåsar finns i soprummen som läggs i avsett kärl. Så har du inte komposterat tidigare så är det dax att börja nu.

   Läs mer på Stockholm vatten och avfall

   Så sorterad du ditt matavfall

   Styrelsen